องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 
ส่งเสริมการปลูกมะขามป้อมเป็นพืชเศรษฐกิจ
 
สาธิตการทำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
 
inside ปรองดอง 7 นาที
 
inside ปรองดอง 3 นาที