องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด

    รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมที่สมควรได้รับจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ดเรียบร้อยแล้ว ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล      ไม้เค็ด แนบท้ายประกาศนี้    เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ