องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนตำบลไม้เค็ดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนตำบลไม้เค็ดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง