องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่สัตย์สุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่สัตย์สุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ