องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


มาตรการการใช้ดุลยพินิจฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการการใช้ดุลยพินิจฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ