องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับผิวทางคอนกรีต จากบ้าน นายสง่า พรมเปี่ยม ถึงท้ายโคดแหลมไผ่ หมู่ที่ 8

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับผิวทางคอนกรีต จากบ้าน นายสง่า พรมเปี่ยม ถึงท้ายโคดแหลมไผ่ หมู่ที่ 8
 
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับผิวทางคอนกรีต จากบ้าน นายสง่า พรมเปี่ยม ถึงท้ายโคกแหลมไผ่
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง