องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากศาลากลางบ้านถึงเส้นทางนางสำเนียง มั่งจิตต์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากศาลากลางบ้านถึงเส้นทางนางสำเนียง มั่งจิตต์
 
โครงการเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากศาลากลางบ้านถึงเส้นทางนางสำเนียง มั่งจิตต์
โครงการเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากศาลากลางบ้านถึงเส้นทางนางสำเนียง มั่งจิตต์
โครงการเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากศาลากลางบ้านถึงเส้นทางนางสำเนียง มั่งจิตต์
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง