องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


มาตการป้องกันการให้หรือรับสินบน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ