องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 มิ.ย. 2563 ]46
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]54
3 แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปี 2560 [ 29 มี.ค. 2562 ]107
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]118
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (บันทึกหลักการและเหตุผล) [ 9 พ.ย. 2561 ]112
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]104
7 รายงานประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]109
8 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]108