องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปี 2560 [ 29 มี.ค. 2562 ]61
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]67
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (บันทึกหลักการและเหตุผล) [ 9 พ.ย. 2561 ]65
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]59
5 รายงานประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]63
6 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]64