องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหหรับปีที่สิ้นสุดดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]2
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]69
3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]142
4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 15 ต.ค. 2564 ]157
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]196
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]177
7 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 มิ.ย. 2563 ]173
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]169
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]215
10 แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปี 2560 [ 29 มี.ค. 2562 ]206
11 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]205
12 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (บันทึกหลักการและเหตุผล) [ 9 พ.ย. 2561 ]214
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]171
14 รายงานประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]166
15 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]175