องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]65
2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 15 ต.ค. 2564 ]79
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]82
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]105
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 มิ.ย. 2563 ]97
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]98
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]98
8 แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปี 2560 [ 29 มี.ค. 2562 ]101
9 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]110
10 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (บันทึกหลักการและเหตุผล) [ 9 พ.ย. 2561 ]101
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]95
12 รายงานประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]89
13 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]102