องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 26 มิ.ย. 2563 ]73
2 มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า [ 25 มิ.ย. 2563 ]73
3 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ 25 มิ.ย. 2563 ]74
4 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 25 มิ.ย. 2563 ]74
5 มาตรฐานทางระบายน้ำ [ 25 มิ.ย. 2563 ]75
6 มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 25 มิ.ย. 2563 ]77
7 มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง [ 25 มิ.ย. 2563 ]75