องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 26 มิ.ย. 2563 ]218
2 มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า [ 25 มิ.ย. 2563 ]170
3 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ 25 มิ.ย. 2563 ]221
4 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 25 มิ.ย. 2563 ]173
5 มาตรฐานทางระบายน้ำ [ 25 มิ.ย. 2563 ]209
6 มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 25 มิ.ย. 2563 ]205
7 มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง [ 25 มิ.ย. 2563 ]218