องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานราชการงานสารบรรณ [ 24 มิ.ย. 2563 ]159
2 คู่มืองานธุรการ [ 24 มิ.ย. 2563 ]172
3 คู่มือประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 24 มิ.ย. 2563 ]175
4 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวง [ 24 มิ.ย. 2563 ]172
5 คู่มือการแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง [ 24 มิ.ย. 2563 ]151
6 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 24 มิ.ย. 2563 ]161
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 24 มิ.ย. 2563 ]172
8 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 24 มิ.ย. 2563 ]173
9 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 24 มิ.ย. 2563 ]144
10 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 24 มิ.ย. 2563 ]153