องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานราชการงานสารบรรณ [ 24 มิ.ย. 2563 ]188
2 คู่มืองานธุรการ [ 24 มิ.ย. 2563 ]221
3 คู่มือประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 24 มิ.ย. 2563 ]223
4 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวง [ 24 มิ.ย. 2563 ]214
5 คู่มือการแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง [ 24 มิ.ย. 2563 ]171
6 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 24 มิ.ย. 2563 ]187
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 24 มิ.ย. 2563 ]216
8 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 24 มิ.ย. 2563 ]222
9 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 24 มิ.ย. 2563 ]165
10 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 24 มิ.ย. 2563 ]175