องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ไม้เค็ด
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนวท้องุถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี [ 6 มิ.ย. 2562 ]84
2 ประกาศ อบต.ไม้เค็ด เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ไม้เค็ด [ 22 มี.ค. 2562 ]80
3 ประกาศอบต.ไม้เค็ด เรื่องการดำเนินการตามพระชาชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ. 2540 [ 22 มี.ค. 2562 ]75
4 ระเบียบอบต.ไม้เค็ด เรื่อง ว่าด้วยการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 22 มี.ค. 2562 ]80
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 22 มี.ค. 2562 ]77
6 ระเบียบ อบต.ไม้เค็ด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 มี.ค. 2562 ]77
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 22 มี.ค. 2562 ]97
8 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 22 มี.ค. 2562 ]82
9 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 22 มี.ค. 2562 ]72