องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]23
2 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.ไม้เค็ด ประจำปีพ.ศ.2553 [ 25 มี.ค. 2565 ]41
3 เรียน ประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้เค็ด ทุกท่าน คะ ทาง อบต.ไม้เค็ดงานจัดเก็บรายได้(กองคลัง) ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีของปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1ถึง 8 เมษายน 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]35
4 การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]37
5 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชำปีพ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]40
6 เอกสารแสดงรายการภาษีป้ายหรือการยกเลิกกิจการภาษีป้าย [ 3 ก.พ. 2565 ]66
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]69
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]69
9 ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]81
10 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ ปี พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]49
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนตำบลไม้เค็ดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2564 ]165
12 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 21 ต.ค. 2564 ]123
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่องให้มีการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 7 ต.ค. 2564 ]113
14 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 7 ต.ค. 2564 ]120
15 การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]36
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อจากของเดิมปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่1 เชื่อมถนนสุวินทวงศ์ หมู่ที่ 8 (จำนวน 3 ช่วง) ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี [ 5 ก.ค. 2564 ]120
17 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 7 เม.ย. 2564 ]112
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อจากของเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนนสุวินทวงศ์ หมู่ที่ ๘ (จำนวน ๓ ช่วง) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 29 มี.ค. 2564 ]110
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับผิวทางคอนกรีต สายไปหนองปรือ หมู่ที่ ๑๑ (จำนวน ๒ ช่วง) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 26 มี.ค. 2564 ]111
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับผิวทางคอนกรีต ปากทางบ้านนายประจวบ สวนศรี ถึงบ้านผู้ใหญ่เจริญฤทธิ์ เจริญรบ หมู่ที่๘ (จำนวน ๒ ช่วง) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 25 มี.ค. 2564 ]107
 
หน้า 1|2|3