องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7ต่อจากปีงบประมาณ 2560 [ 15 ส.ค. 2562 ]98
2 ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนแอสฟัลต์ติกทับ ม.11-ม.2 [ 15 ส.ค. 2562 ]116
3 ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชั้น ทรงอินทร์ภึงบ้านนายวิเชียร ราชพลี หมู่ที่ 3 [ 30 ก.ค. 2562 ]102
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 3 ก.ค. 2562 ]92
5 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ไม้เค็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]143
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีตสายในหมู่บ้านแหลมหิน หมู่ 1 [ 24 พ.ค. 2562 ]211
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 พ.ค. 2562 ]101
8 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ [ 25 มี.ค. 2562 ]119
9 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป [ 22 มี.ค. 2562 ]99
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันถนนดินสไลดืริมคลองยางเริ่มจากที่นายวิเชียร ดียิ่ง ถึงที่นายทอง อิ่มเจริญ ม.9 [ 6 ก.พ. 2562 ]104
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันถนนดินสไลดืริมคลอง ม.9 6 จุด [ 6 ก.พ. 2562 ]83
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากที่นายสมศักดิ์ ทักษิน ถึงที่นายเวก เตชะมา ม.7 [ 20 ธ.ค. 2561 ]82
13 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากสะพานข้ามคลองหนองยาวถึงที่นางทองดี จันมา ม.4 [ 19 ธ.ค. 2561 ]88
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากที่ดินนางสำเนียง มั่งจิตร์ ถึงที่บ้านนางละไม จรรยา หมู่ที่ ๔ [ 20 พ.ย. 2561 ]88
15 ประกวดราคาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.5 [ 8 พ.ย. 2561 ]101
16 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู จำนวน 1 คัน [ 9 ต.ค. 2561 ]99
17 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 9 ก.ค. 2561 ]90
18 ข่าวประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (เพิ่มเติม) [ 9 ก.ค. 2561 ]85
19 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2561 ]88
20 ข่าวประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถขยะ [ 8 มี.ค. 2561 ]118
 
หน้า 1|2