องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 22 พ.ย. 2561 ]50
2 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 22 พ.ย. 2561 ]56
3 สถานที่ติดต่อหน่วยงาน อบต.ไม้เค็ด [ 22 พ.ย. 2561 ]56
4 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 22 พ.ย. 2561 ]52