องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 [ 23 มิ.ย. 2563 ]88
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]77
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]77
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 7 พ.ย. 2561 ]154
5 บทที่ 1-3 [ 7 พ.ย. 2561 ]155
6 แบบ ยท.03 [ 7 พ.ย. 2561 ]153
7 แบบผ.01 [ 7 พ.ย. 2561 ]166
8 โครงการประสานแผน [ 7 พ.ย. 2561 ]159
9 การติดตามและประเมินผล [ 7 พ.ย. 2561 ]161