องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 11 ม.ค. 2566 ]27
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]200
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 [ 23 มิ.ย. 2563 ]199
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]168
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]175
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 7 พ.ย. 2561 ]188
7 บทที่ 1-3 [ 7 พ.ย. 2561 ]174
8 แบบ ยท.03 [ 7 พ.ย. 2561 ]189
9 แบบผ.01 [ 7 พ.ย. 2561 ]215
10 โครงการประสานแผน [ 7 พ.ย. 2561 ]227
11 การติดตามและประเมินผล [ 7 พ.ย. 2561 ]178