องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]130
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 [ 23 มิ.ย. 2563 ]118
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]106
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]114
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 7 พ.ย. 2561 ]120
6 บทที่ 1-3 [ 7 พ.ย. 2561 ]115
7 แบบ ยท.03 [ 7 พ.ย. 2561 ]125
8 แบบผ.01 [ 7 พ.ย. 2561 ]119
9 โครงการประสานแผน [ 7 พ.ย. 2561 ]120
10 การติดตามและประเมินผล [ 7 พ.ย. 2561 ]116