องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ( รอบ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]100
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]103
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]98
4 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]180
5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำ 2564 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]177
6 แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส [ 15 ม.ค. 2564 ]173
7 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 ก.ค. 2562 ]210
8 รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]180