องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ( รอบ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]34
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]38
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]32
4 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]114
5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำ 2564 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]118
6 แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส [ 15 ม.ค. 2564 ]110
7 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 ก.ค. 2562 ]110
8 รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]115