องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนแอสฟัลต์ติกทับ ม.11-ม.2 [ 15 ส.ค. 2562 ]57
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7ต่อจากปีงบประมาณ 2560 [ 15 ส.ค. 2562 ]60
3 ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชั้น ทรงอินทร์ภึงบ้านนายวิเชียร ราชพลี หมู่ที่ 3 [ 30 ก.ค. 2562 ]71
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 3 ก.ค. 2562 ]62
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีตสายในหมู่บ้านแหลมหิน หมู่ 1 [ 24 พ.ค. 2562 ]59
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 พ.ค. 2562 ]59
7 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ [ 25 มี.ค. 2562 ]70
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันถนนดินสไลดืริมคลองยางเริ่มจากที่นายวิเชียร ดียิ่ง ถึงที่นายทอง อิ่มเจริญ ม.9 [ 6 ก.พ. 2562 ]57
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันถนนดินสไลดืริมคลอง ม.9 จำนวน 6 จุด [ 6 ก.พ. 2562 ]68
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากที่นายสมศักดิ์ ทักษิน ถึงที่นายเวก เตชะมา ม.7 [ 20 ธ.ค. 2561 ]77
11 ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเริ่มจากสะพานข้ามคลองหนองยาวถึงที่ดินนางทองดี จันมา หมู่ที่ ๔ [ 19 ธ.ค. 2561 ]54
12 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากที่ดินนางสำเนียง มั่งจิตร์ ถึงที่บ้านนางละไม จรรยา หมู่ที่ ๔ [ 20 พ.ย. 2561 ]53
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ม.5 [ 8 พ.ย. 2561 ]51
14 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู จำนวน 1 คัน [ 9 ต.ค. 2561 ]59
15 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม) [ 9 ก.ค. 2561 ]53
16 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเนินอีแจน ตำบลไม้เค็ด [ 12 ก.ย. 2560 ]52