องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 15 มี.ค. 2566 ]35
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2566 ]44
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2566 ]19
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2566 ]22
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 3 ม.ค. 2566 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 3 ม.ค. 2566 ]13
7 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 19 ธ.ค. 2565 ]23
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 25 มี.ค. 2565 ]109
9 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]100
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 25 มี.ค. 2565 ]104