องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2563 ]167
2 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 9 พ.ย. 2561 ]216
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 9 พ.ย. 2561 ]180
4 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 9 พ.ย. 2561 ]174
5 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 9 พ.ย. 2561 ]163
6 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 พ.ย. 2561 ]170
7 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 9 พ.ย. 2561 ]172
8 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2561 ]161
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 9 พ.ย. 2561 ]168
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 พ.ย. 2561 ]176