องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 9 พ.ย. 2561 ]52
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 9 พ.ย. 2561 ]54
3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 9 พ.ย. 2561 ]54
4 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 9 พ.ย. 2561 ]52
5 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 พ.ย. 2561 ]239
6 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 9 พ.ย. 2561 ]54
7 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2561 ]56
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 9 พ.ย. 2561 ]57
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 พ.ย. 2561 ]57