องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการสำรวจความคิดเห็นการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ (สุจินต์ฟาร์ม) [ 1 เม.ย. 2563 ]23
2 สัญญาจ้างที่ 1/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]24
3 สัญญาจ้างที่ 2/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]26
4 สัญญาจ้างที่ 3/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]24
5 สัญญาจ้างที่ 4/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]31
6 สัญญาจ้างประกวดราคาเลขที่ 5/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]25
7 สัญญจ้างเลขที่ 6/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]24
8 สัญญจ้างฉบับที่ 7/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]26
9 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]575
10 สัญญาจ้างเลขที่ E9/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]24
11 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]26
12 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]23
13 สัญญาจ้างเลขที่ E12/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]23