องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างที่ 1/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]50
2 สัญญาจ้างที่ 2/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]51
3 สัญญาจ้างที่ 3/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]52
4 สัญญาจ้างที่ 4/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]49
5 สัญญาจ้างประกวดราคาเลขที่ 5/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]55
6 สัญญจ้างเลขที่ 6/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]56
7 สัญญจ้างฉบับที่ 7/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]50
8 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]57
9 สัญญาจ้างเลขที่ E9/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]51
10 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]56
11 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]55
12 สัญญาจ้างเลขที่ E12/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]53