องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างที่ 1/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]56
2 สัญญาจ้างที่ 2/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]57
3 สัญญาจ้างที่ 3/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]58
4 สัญญาจ้างที่ 4/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]56
5 สัญญาจ้างประกวดราคาเลขที่ 5/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]61
6 สัญญจ้างเลขที่ 6/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]63
7 สัญญจ้างฉบับที่ 7/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]55
8 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]64
9 สัญญาจ้างเลขที่ E9/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]56
10 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]61
11 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]63
12 สัญญาจ้างเลขที่ E12/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]60