องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]68
2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]85
3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]106
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]121
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]122
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]115
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]115
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]142
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]117
10 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ปี พ.ศ.2563 [ 15 ก.พ. 2563 ]144
11 รายงานการประชุมสภา อบต.ไม้เค็ด สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18/12/2561 [ 25 มี.ค. 2562 ]150