องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]12
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]12
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]96
4 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]106
5 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]127
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]145
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]146
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]140
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]139
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]167
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]140
12 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ปี พ.ศ.2563 [ 15 ก.พ. 2563 ]169
13 รายงานการประชุมสภา อบต.ไม้เค็ด สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18/12/2561 [ 25 มี.ค. 2562 ]174