องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]13
2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]35
3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]56
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]73
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]71
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]67
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]66
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]92
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]70
10 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ปี พ.ศ.2563 [ 15 ก.พ. 2563 ]94
11 รายงานการประชุมสภา อบต.ไม้เค็ด สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18/12/2561 [ 25 มี.ค. 2562 ]100