องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล...
       โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลไม้เค็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร อบรมการทำดอก...
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ...
      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ...

  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินชีวิตตามหล...
      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อ...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ส่งเสริมการปลูกมะขามป้อมเป็นพืชเศรษฐกิจ
สาธิตการทำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560