วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนแหวนหน้าหัวฉีดและเช็คซ่อมหัวฉีด PJD จำนวน ๑ รายการ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๔๘๖๘ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อกระดาษ A๔ A ๓ ขนาด ๘๐ แกรม กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างเดือน 1พ.ย.-27ธ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ทำการประปาหมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับเด็ก สพฐ ในระดับชั้นอนุบาล 1-2 และระดับ ป.1-ป.6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ต.ค.-31 ต.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถขยะ 81-7196 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนน LED พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง