วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับผิวทางคอนกรีต ต่อจากบ้านนายสมศักดิ์ ถึงซอยวาสนา ต่อจากปีงบประมาณ 2561 หมู่ที่ 7 (จำนวน 3 ช่วง) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด ซอยบ้านทนายติ๊ก หมู่ที่ ๕ ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับผิวทางคอนกรีต ปากทางบ้านนายประจวบ สวนศรี ถึงบ้านผู้ใหญ่เจริญฤทธิ์ เจริญรบ หมู่ที่ 8 (จำนวน 2 ช่วง) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับผิวทางคอนกรีต สายไปหนองปรือ หมู่ที่ 11 (จำนวน 2 ช่วง) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นแยกที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ สาย ๓๑๙ แยกหน้าบ้านนายนิวัติ สกุลนคร หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง