วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อผ้าม้วนสีขาวและสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (81-7196 ปจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ.ในระดับ อนุบาล 1-2 และระดับประถมศึกษา ป.1-6 และสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ระหว่าง 1-30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมดินลูกรังพื้นทางพร้อมบดอัด จากสระน้ำป่าช้าผีลาว ถึง คลองหนองยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องคสำรองไฟ (กองคลัง ปีงบประมาณ 2566) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณถนนติดหนองพัด หมู่ที่ 3 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ (กองช่าง)ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อผ้าม้วนสีขาวและสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมดินลูกรังพื้นทางพร้อมบดอัด จากสระน้ำป่าช้าผีลาว ถึง คลองหนองยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง