วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (81-7196ปจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (82-3976 ปจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยร่วมใจ หมู่ 7 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ (เเบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืช หมู่ 2 เเละ หมู่ 8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างขุดลอกวัชพืช สระหนองใหญ่ หมู่ที่ 7จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
เหมารถขุดตีนตะขาบ (เเบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืช บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
25  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมพร้อมกระเช้าซ่อมเเซมไฟฟ้า ทะเบียน 82-0363 ปราจีนบุรี จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลไม้เค็ด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง