องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.  นายนิพล สมสกุล นายกอบต.ไม้เค็ด พร้อมด้วย นางกชพร  พิรุณทรณ์                        นายสมชาย  พาศิริ รองนายกอบต.ไม้เค็ด นางสาวพรมาลี  ศิริ ปลัดอบต.ไม้เค็ด ข้าราชการ พนักงานจ้างได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน

2022-07-07
2022-06-10
2022-05-11
2022-04-08
2022-03-10
2022-03-08
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-10
2017-07-22