องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2022-04-08
2022-03-10
2022-03-08
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-10
2017-07-22
2017-07-21
2017-07-21