องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2017-07-22
2017-07-21
2017-07-21
0000-00-00
     asdasdasd