องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เพื่อศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เพื่อศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 24 -27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

2022-06-10
2022-05-11
2022-04-08
2022-03-10
2022-03-08
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-10
2017-07-22
2017-07-21