องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" หมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้เค็ด


 

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย นายนิพล สมสกุล นายกอบต.ไม้เค็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานอบต.ไม้เค็ด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"  ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 และชาวบ้านจิตอาสา หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะโดยรอบ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาวและบริเวณรอบสระหนองตาแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

2023-01-18
2023-01-17
2022-12-06
2022-11-10
2022-09-08
2022-08-11
2022-07-07
2022-06-10
2022-05-19
2022-05-11