องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" หมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลไม้เค็ด


วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย นายนิพล สมสกุล นายก อบต.ไม้เค็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานอบต.ไม้เค็ด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"  ร่วมกับ นายชนะชัย  พาศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจิตอาสาหมู่ที่ 12  โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

2022-07-07
2022-06-10
2022-05-11
2022-04-08
2022-03-10
2022-03-08
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-10
2017-07-22