องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" หมู่บ้านเกาะเค็ดนอก หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เค็ด


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นำโดย นายนิพล สมสกุล นายก อบต.ไม้เค็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานอบต.ไม้เค็ด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"  ร่วมกับ นางเอื้อมพร  คำดวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.หมู่ 10 ชาวบ้านจิตอาสาหมู่ที่ 10  โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหินเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้เค็ด และ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยแพทย์แผนไทย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ วัดเกาะเค็ดนอก หมู่ที่ 10  ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

2022-07-07
2022-06-10
2022-05-11
2022-04-08
2022-03-10
2022-03-08
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-10
2017-07-22