องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" หมู่บ้านหนองเต่าหมู่ที่ 6 ตำบลไม้เค็ด


วันที่ 8 เมษายน 65 นำโดย นายนิพล สมสกุล นายก อบต.ไม้เค็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.ไม้เค็ด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"  ร่วมกับ นายสมใจ อินทรแพทย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 นายวีรพจน์  เจริญวงศ์ สมาชิกสภาอบต.ไม้เค็ด หมู่ 6 และชาวบ้านหมู่บ้านหนองเต่า โดยมี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเต่า และผอ.โรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมครู            เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หมู่ 6 บ้านหนองเต่า ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

2022-06-10
2022-05-11
2022-04-08
2022-03-10
2022-03-08
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-10
2017-07-22
2017-07-21